1. Aplikácia „Rómsky slovník“

S cieľom zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov a dodržiavať príslušné právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov, informujeme užívateľov aplikácie „Rómsky slovník“ o tom, ako a na aké účely spracúvame vaše údaje.

a) Údaje, ktoré zbierame:
Zber údajov je obmedzený len na tie, ktoré sú nevyhnutné pre analytické účely. To môže zahŕňať, ale nie je obmedzené len na: typ zariadenia, verziu operačného systému, unikátne identifikátory zariadenia, informácie o používaní aplikácie.

b) Ako údaje využívame:
Všetky zozbierané údaje sa využívajú výhradne na analytické účely s cieľom zlepšiť funkčnosť a výkon aplikácie pre našich užívateľov.

c) Zabezpečenie údajov:
Venujeme osobitnú pozornosť zabezpečeniu vašich údajov. Pri všetkých formách spracúvania údajov používame štandardné bezpečnostné opatrenia.

2. Webová stránka „romskyslovnik.sk“

Vaše osobné údaje sú pre nás dôležité. Na tejto webovej stránke dodržiavame pravidlá a normy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

a) Údaje, ktoré zbierame:
Pri návšteve našej webovej stránky zbierame len údaje potrebné pre analytické účely. Tieto údaje môžu zahŕňať: IP adresu, typ prehliadača, referenčný zdroj, dĺžku návštevy a zobrazené stránky.

b) Ako údaje využívame:
Zozbierané údaje sa využívajú výhradne na analytické účely, ktoré nám pomáhajú rozumieť, ako užívatelia používajú našu webovú stránku, a tak môžeme zlepšiť jej obsah a funkčnosť.

c) Zabezpečenie údajov:
Používame moderné technológie a postupy na zabezpečenie údajov proti neoprávnenému prístupu, strate alebo poškodeniu.